Analiza in prenova poslovnih procesov

Analiza in prenova poslovnih procesov

S ciljem po stalnem usposabljanju kadra in izboljševanju poslovanja, smo se vključili v operacijo Analiza in prenova poslovnih procesov v podjetju Tratnjek d. o. o., ki je bila izbrana na »Javnem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 - 2020) »PRIZ 19-20«. V operacijo smo vključili zunanjega izvajalca, podjetje BIPLUS d.o.o., s katerim bomo izvedli procesne izboljšave znotraj podjetja.

Opis operacije:

  1. Analiza poslovnih procesov in organiziranosti

a)     Popis ključnih poslovnih procesov podjetja takih kot so (as-is). Vključuje

-                  opredelitev procesne arhitekture (v skladu z organizacijsko strukturo podjetja),

-                  popis temeljnih, vodstvenih in podpornih procesov

-                  razčlenitev poslovnih procesov po BPMN 2.0 na aktivnosti, odločitve in dogodke …

-                  opis osnovnih elementov aktivnostih (izvajalec, vhodi, izhodi, sistemi, težave itd.)

b)     Identifikacija težav in kritičnih točk v poslovnih procesih, kadrih, organizaciji in informacijski tehnologiji

c)     Predlog ukrepov oz. seznam izboljšav v poslovnih procesih, organizaciji in informacijski tehnologiji

  1. Prenova poslovnih procesov v obliki vodenih delavnic in opredelitev prihodnjih poslovnih procesov (to-be)

 

Vrednost operacije: 48.800 €

Začetek operacije: 29.2.2020

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Povezava na spletno stran Evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.
Prijavi se na e-novice

Ne spreglejte novosti in aktualnih ugodnosti!


Email ni veljaven!