Tehnične knjige

B2B Tratnjek d.o.o. je servisna stran za pogodbene partnerje.

Uporabniku omogoča vpogled v tehnične knjige.

Dostop do servisne strani je omogočen poslovnim partnerjem preko registracije.