30 let

Tratnjek praznuje 30 let obratovanja

Vse najboljše podjetje Tratnjek ali Tratnjek praznuje 30 let obratovanja! Po direktorjevih besedah je vsak od nas zaposlenih zaslužen za uspeh podjetja, pr...