Kam je podjetje Tratnjek odpeljalo monterje in partnerje na izobraževanje?

Zavedati se moramo, da je vlaganje v znanje nujno za konkurenčnost posameznika, podjetja in gospodarstvo. Za podjetje, gospodarstvo kot tudi za posameznika je pomembno na trgu dela, da je izobražen, usposobljen za delo in življenje, ter da svoje znanje nenehno izpopolnjuje.

Bilo nas je toliko, da smo delček letala imeli za sebe. 🙂

Z letalom v državo mlinov na veter, tulipanovcev in »Severnih Benetk«.

V novembru 2022 smo skupaj z našim zaposlenim in partnerji iz celotne Slovenije izvedli usposabljanje ter izobraževanje o toplotnih črpalkah in klimatskih napravah Samsung. To pa ni bilo ”navadno” predavanje, ki bi na lokaciji trajalo nekaj ur in se zaključilo, ampak smo spakirali kovčke, odleteli v Amsterdam in se tako za nekaj dni poslovili od Slovenije. Izobraževanje je potekalo v obliki treninga, saj ima Samsung v Amsterdamu izobraževalni center, kjer imajo vse naprave Samsung nameščene, da se monterji na napravi učijo.

Prvi pogled na Samsung center. Ali po domače – raj za nas, ki nas tehnika zanima. 🙂
Izobraževanje strokovnjakov Samsung.
Nova zunanja enota toplotne črpalke Samsung Mono HT Quiet je bila prava zvezda dne.

Nova poznanstva in prijateljstva

Na izobraževanju smo spoznali veliko prijaznih in srčnih ljudi, se veliko naučili in tudi presmejali. Veselimo se že novih potovanj v obliki izobraževanj, ki prihajajo.

Na stropu 360 smerna kaseta, 4-smerna kaseta, ob strani notranja enota toplotne črpalke ClimateHub in upravljalniki. Na sredini pa zmagovalna nova zunanja enota toplote črpalke Samsung Quiet.
V izobraževalnem centru so predstavljene in nameščene vse toplotne črpalke in klimatske naprave Samsung.

Zakaj je izobraževanje in usposabljanje za nas pomembno?

Stalno izobraževanje v podjetju zagotavlja prilagajanje zaposlenih novim zahtevam dela in izzivom iz okolja. Cilji in naloge izobraževalne dejavnosti se določajo na osnovi razvojnih potreb in interesov zaposlenih, organizacije in družbe. Dvig izobraževalnih aktivnosti na višjo, učinkovitejšo raven z uvajanjem sodobnih oblik in metod izobraževanja, končno vrednotenje in preverjanje dosežkov izobraževanja v praksi ter uporaba rezultatov vrednotenja za izboljšanje izobraževanja dejavnosti v organizaciji, kažejo na to koliko je dejansko izobraževanje zaposlenih v organizaciji pomembno za nadaljnji razvoj podjetja.